Kontakt Kontakt Log ind Log ind
${cartQty}
Kurv Kurv
EU / DA / DKK Globe icon
Varer
EU / DA / DKK Globe icon

ISO-CERTIFICERING

Vi stræber efter altid at levere den højeste kvalitet til alle typer opgaver og yde den bedst mulige service og derfor er vi ISO certificeret. Vi sætter høje standarder for os selv og vores leverandører og med ISO-certificeringerne sikrer vi, at vores politikker er kvalitetsudviklede og i overensstemmelse med vores mål.

ISO 9001 er godkendt ved vedligeholdelsesbesøg d. 23.06.2021

I henhold til vores kvalitetspolitik sikrer og dokumenterer vi, at vores kvalitet konstant forbedres og altid er på det højest mulige niveau.

Vi vil levere maksimal værdi for pengene til alle vores kunder og derfor gennemfører vi løbende kundetilfredshedsundersøgelser for at identificere kundernes behov og mulige forbedringsområder. Vores tætte kundekontakt og langsigtede kunderelationer har haft en enorm indflydelse på vores nuværende forretningskoncept og succes – og sådan vil vi fortsætte med at arbejde.

Med andre ord, ved brug af os som leverandør er du sikret en partner, der proaktivt søger nye forbedringsmuligheder med henblik på at øge vores interne ydeevne og dermed kvaliteten og oplevelsen for vores kunder.

Vi opnår kvalitet ved at arbejde efter vores kvalitetsprocedurer samt kravene i DS EN ISO 9001:2015 standarden.
Link til:
ISO 9001 2015 certifikat


ISO 45001 er godkendt ved vedligeholdelsesbesøg d. 17.11.2021

Vi tager hensyn til vores sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi bestræber os på at opretholde den gode hygiejne og overholde alle sikkerhedskrav.

Vi tilbyder sygeforsikring til alle medarbejdere og har frugtordning.
Alle medarbejdere har en skriftlig ansættelseskontrakt i henhold til eksisterende love. Desuden forsyner virksomheden medarbejderne med det nødvendige arbejdstøj og sikkerhedsudstyr. Vi har et arbejdsmiljøudvalg, der sørger for, at virksomheden følger alle love og regler inden for dette område.

Vi opnår et godt arbejdsmiljø ved at arbejde efter etablerede procedurer og kravene i DS EN ISO 45001:2018 standarden.
Link til:
ISO 45001 certifikat


ISO 14001 er godkendt ved vedligeholdelsesbesøg d. 17.11.2021

Vi tager miljøhensyn i vores aktiviteter og stræber efter løbende forbedringer og forhindrer eventuelle negative påvirkninger på miljøet.

Vi overholder alle relevante lokale og nationale miljølove og -bestemmelser samt alle krav til miljølicenser og tilladelser.
Vi stræber efter at udvikle og implementere miljøledelsessystemer, der inkluderer måling og overvågning for at:

 • Identificer miljøaspekter og deres virkninger
 • Reducer affald, energi og emissioner til luft, jord og vand
 • Håndter kemikalier på en miljømæssig sikker måde
 • Håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald på en miljømæssig sikker måde
 • Bidrage til genbrug og genbrug af materialer og produkter og implementere miljøvenlige teknologier

Vi minimerer vores miljøpåvirkning ved at arbejde efter etablerede procedurer og kravene i DS EN ISO 14001:2015 standarden.
Link til:
ISO 14001 certifikat

Mål: At nedbringe vores Co2 udslip med 10% over 5 år.

VI VÆRNER OM

Vi værner om miljøet ved at:

 • Sikre rene omgivelser gennem affaldssortering
 • Spare eller benytte alternative midler til strøm, vand og varme
 • Få undersøgt vores nuværende arbejdsmønstre, emballage mm. af en professionel, for at få indblik i, hvor vi kan forbedre os
 • Sikre at vores leverandører værner om miljøet
 • Forbedre vores miljøpræstationer igennem ISO 14001:2015

Vi værner om vores medarbejdere ved at:

 • Sikre at de har den viden og de kompetencer, som de har behov for i deres stilling
 • Være OBS på deres trivsel ved at møde hinanden og andre med respekt
 • Være OBS på deres sundhed ved at tilbyde dem sundhedsforsikring, samt sundheds- og velværefremmende aktiviteter
 • Være OBS på hygiejne og rengøring på arbejdspladsen
 • Give vores medarbejdere en sikrere og sundere arbejdsplads igennem ISO 45001:2018

Vi værner om vores kvalitet ved at:

 • Være leveringsdygtige og tilrettelægge leveringen, så den matcher kundens behov
 • Rapportere fejl og derefter behandle dem så hurtigt som muligt, så de ikke sker igen samt vurdere effektiviteten og forbedringsmuligheder
 • Efterleve gældende lovgivninger og myndighedernes krav
 • Sikre en god dialog imellem kunder og medarbejdere, for at opretholde den gode service - ISO 9001:2015