Kontakt Kontakt Log ind Log ind
${cartQty}
Kurv Kurv
EU / DA / DKK Globe icon
Varer
EU / DA / DKK Globe icon

Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje.
Hos Comtec Carl Backs lægger vi stor vægt på vores sociale, økonomiske og miljømæssige indvirkning og lancerer løbende initiativer for at sikre, at vi ikke bidrager negativt på de områder. Hvert år evaluerer vi resultaterne af vores indsats i det forgangne år og identificerer nye forbedringsmuligheder.

SPONSORATER

Vi yder støtte til vores lokalsamfund gennem forskellige sponsorater. Vi udvælger, hvilke organisationer/foreninger, der skal sponsoreres på baggrund af deres kerneaktiviteter, som skal omfatte kultur, sundhed eller uddannelse. Vi tager også hensyn til interne interesser – vi ønsker at støtte vores medarbejderes og deres børns fritidsaktiviteter for at sikre, at de forbliver sunde, energiske og motiverede.

DONATIONER

I overensstemmelse med vores globale udsigter støtter vi internationale organisationer eller projekter,
hvis primære aktiviteter eller endelige mål gavner de 17 verdensmål, der er fastsat af FN.

CODE OF CONDUCT

Gennem vores Code of Conduct leverer vi en skriftlig samling af regler, principper, værdier og adfærdsmæssige forventninger med det formål at forklare, hvilken adfærd, der forventes af alle medarbejdere, leverandører og partnere, samt konsekvenserne af at handle uetisk. Dette er vores måde at reducere sandsynligheden for, at de vil foretage uetiske handlinger og dermed beskytte aktionærerne i vores virksomhed.

LEVERANDØRER MED LAV RISIKO

I tæt samarbejde med vores leverandører sikrer vi, at socialt ansvar er en overvejelse i alle faser af processen.

Vi fokuserer især på, ikke at bruge højrisikoleverandører, der ikke fuldt ud respekterer national lovgivning eller internationalt anerkendte principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption.

Vi er stolte over, kun at samarbejde med leverandører, der tager deres sociale ansvar meget alvorligt og løbende igangsætter initiativer for at støtte bæredygtig udvikling.