Kontakt Kontakt Log ind Log ind
${cartQty}
Kurv Kurv
EU / DA / DKK Globe icon
Varer
EU / DA / DKK Globe icon

ARBEJDSMILJØ & MENNESKERETTIGHEDER

Vi har arbejdsmiljøet i fokus i vores aktiviteter. Vi stræber efter løbende forbedringer, reducere sydom og forhindre ulykker.

Vi bruger og tillader ikke brugen af korporlig straf eller andre former for mental eller fysisk tvang, seksuel chikane eller misbrug eller udfører trusler om sådan behandling.

Vi deltager ikke i, eller støtter, diskrimination i rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Virksomheden stræber efter at sikre ligebehandling inden for kompensation, adgang til uddannelse, medarbejderfordele og tjenester, forfremmelse, opsigelse og pensionering.

Vi støtter, eller deltager ikke, i forskelsbehandling på grund af alder, køn, race, farve, handicap, region eller tro, sprog, national eller social oprindelse, fagforeningsmedlemskab eller anden status anerkendt i national og international lov. Vi er opmærksomme på, at alle medarbejdere bliver mødt med respekt.

Vi overholder passende arbejdstidskrav, som fastlagt i national lovgivning eller relevante kollektive aftaler.

Vi sikrer, at overarbejde er frivillig, kommunikeres til medarbejderen og passende kompenseres i overensstemmelse med lokale og internationale regler og kollektive aftaler.